Historie

De vriendenkring werd gesticht op 1 mei 1967, in de schoot van het personeel te tewerkgesteld in de instellingen te Gent, destijds genaamd Anglo-Belge des Petroles N.V.

Deze vriendenkring droeg de naam “Club A.B.P. Terdonk”,
vanaf 01/01/1989 gewijzigd in Vriendenkring “BP-OPG”
en in 2005 terug gewijzigd in Vriendenkring BLP-G.

 


 

Doel

Het doel van de vriendenkring is de banden onder de leden te vernauwen door wederzijdse kameraadschap, begrip en waardering. Deze doelstellingen zijn haalbaar door de organisatie en deelneming aan verschillende activiteiten die exclusief plaats vinden buiten de werkuren.

 

Vriendenkring